13/6/17

ΒΟΥΡΑΙΚΟΣ 28/5/17

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ από την προγραμματισμένη εξόρμηση στον Βουραΐκό ποταμό την Κυριακή 28/05/2017, από την Ζαχλωρού έως το Διακοπτό, παράλληλα με τις γραμμές
του οδοντωτού.