18/8/17

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Στο ΦΕΚ 206.Β/30.1.2017 δημοσιεύτηκε υπουργική απόφαση με θέμα: «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών - πεζοπορικών μονοπατιών»