4/11/11

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΕΚΛΟΓΕΣ


Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου στην τακτική γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Νοεμβρίου 2011, μέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, στη μικρή αίθουσα στο ισόγειο του Διοικητηρίου Πύργου

Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα επαναληφθεί στις 28 Νοεμβρίου 2011 την ίδια μέρα, ώρα και στον ίδιο τόπο.


Πύργος 03/11/11
Για το Δ.Σ.
                          Γιώργος Αλεξόπουλος                                    Χαράλαμπος Παπανδρινόπουλος
               Πρόεδρος                                                                     Γραμματέας