29/6/13

ΦΩΤΟ

22-24 Ιουνίου 2013
Λίμνη Πλαστήρα-Βόρεια Αγραφα 
Ανάβαση στην Κορυφή Τέμπλα