31/5/14

Φωτογραφίες το Σάββατο, 24 Μαΐου 2014, από τη πεζοπορία στη Κορινθία από Άνω Αλμυρή - κορυφή Τσαλίκα - Σοφικό - Κατακάλι.