7/5/15

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 4ΗΜΕΡΟ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
30/4 - 3/5/15
Ορεινή πεζοπορία στο Πιρίν