13/6/15

ΛΕΥΚΑΔΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ 30/5 ως 1/6/15


 Α) Πεζοπορία στους καταρράκτες Δημοσάρη στο Νυδρί.

Β) Ορειβατική πεζοπορία Νικιάνα-Σκάροι