6/10/15

ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ-ΛΑΓΚΑΔΙΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ από την πεζοπορία Βαλτεσινίκο-Λαγκάδια την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2015