14/11/16

Χαράδρα Βίκου 29/10/16

Φωτογραφίες από την διάσχιση της χαράδρας του Βίκου από το Μονοδέντρι ως το χωριό Βίκος στις 29/10/2016  (από την εκδρομή του Συλλόγου στα Ζαγοροχώρια)