22/4/17

ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ 25-26/3/2017

Φωτογραφίες από την εξόρμηση στα Τζουμέρκα. Πορεία τη Κυριακή 26/3/17 από το χωριό Ελληνικό, κάθοδος στόν Άραχθο ποταμό, διάσχιση απο την γέφυρα της Λυσιάς
και άνοδος στο χωριό Χουλιαράδες.