6/12/17

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1
Το νέο Δ.Σ του Συλλόγου
Η κατανομή αξιωμάτων στο Δ.Σ που προέκυψε από τις εκλογές της 22ας/11/2017 έχει ως εξής:

Θεοδωρόπουλος Κώστας, Πρόεδρος
Καράγιωργας Απόστολος, Αντιπρόεδρος
Μπράμος Θανάσης, Γραμματέας
Κατελάνου Σία, Ταμίας
Δεββέ Μαρούλα, Μέλος
Σουδενιώτη Πίτσα, Μέλος
Αποστολάτου Μπέτυ, Μέλος
Καστρινού Σοφία, Μέλος
Μακρυκώστα Έφη, Μέλος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2
Από την διαδικασία των εκλογών (γενική συνέλευση) του συλλόγου μας στις 22/11/2017 εκλέχτηκαν:
Α. Στο Διοικητικό Συμβούλιο:
Θεοδωρόπουλος Κώστας
Κατελάνου Σία
Δεββέ Μαρούλα
Μπράμος Αθανάσιος
Σουδενιώτη Πίτσα
Αποστολάτου Μπέτυ
Καστρινού Σοφία
Καράγιωργας Απόστολος
Μακρυκώστα Έφη
Β. Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο:
Καστάνης Άγγελος
Νεοφωτίστου Μαρία
Σακελλαρίου Αγγελική

Γ. Στην Ελεγκτική Επιτροπή:
Μήτσιας Τάσος
Μπαρτζοπούλου Ευσταθία
Μανιανή Γιώτα