10/3/18

ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ 25/2/18

Φωτογραφίες από την εξόρμηση του συλλόγου στον Ερύμανθο στις 25 Φεβρουαρίου 2018, από την Ανω Βλασία.