29/6/18

ΛΟΥΣΙΟΣ 10/6/2018

Φωτογραφίες από την εξόρμηση του συλλόγου στις 10 Ιουνίου για rafting στον Λούσιο ποταμό.