10/8/18

ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ 23-24/6/2018

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ από την εξόρμηση του συλλόγου στην Βάλια Κάλντα στις 23 και 24 Ιουνίου 2018.