20/10/12

ΦΩΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 14/10/12 
Ανάβαση από Χάνι Λιολιου στη κορυφή Αρδίνη