24/11/15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Τακτική Γενική Συνέλευση - Εκλογές
Τετάρτη 25/11/15 - ώρα 18:30
στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Πύργου