28/11/15

Νέο Δ.Σ. του Συλλόγου

Η κατανομή αξιωμάτων στο ΔΣ που προέκυψε από τις εκλογές της 25ης/11/15 έχει ως εξής:

Θεοδωρόπουλος Κων/νος, Πρόεδρος
Τόλης Παύλος, Αντιπρόεδρος
Μπράμος Αθανάσιος, Γραμματέας
Κατελάνου Αθανασία, Ταμίας
Αποστολάτου Μπέτυ, Μέλος
Δεββέ Μαρούλα, 
Μέλος
Καστρινού Σοφία, 
Μέλος
Σουδενιώτη Πίτσα, Μέλος
Καραλής Διονύσιος, 
Μέλος