22/12/15

ΛΙΜΝΗ ΤΣΙΒΛΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ από την διαδρομή 
Περιστέρα-Λίμνη Τσιβλού 
στις 13 Δεκέμβρη 2015