9/12/15

ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ 29/11/2015

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ από την εξόρμηση του συλλόγου την Κυριακή 29/11/15, στον Ερύμανθο στη διαδρομή Βλασία-κορυφή τρείς γυναίκες.